خوش آمدید

بوش ثابت

بوش ثابت
نام قطعهتوضیحات
نام قطعه:بوش ثابت
کمپرسور های Semi-Hermetic:20 تن 4 سیلندر پیستون 64 - 20 تن 4 سیلندر دیسکاس پیستون 64 - 25 تن 4 سیلندر پیستون 68 - 25 تن 4 سیلندر دیسکاس پیستون 68 - 30 تن 4 سیلندر پیستون 74.5 - 30 تن 4 سیلندر دیسکاس پیستون 74.5 - 30 تن 6 سیلندر پیستون 64 - 30 تن 6 سیلندر دیسکاس پیستون 64 - 35 تن 6 سیلندر پیستون 68 - 35 تن 6 سیلندر دیسکاس پیستون 68 - 40 تن 6 سیلندر پیستون 74.5 - 40 تن 6 سیلندر دیسکاس پیستون 74.5
برند:DWM Copeland