خوش آمدید

تراست واشر

تراست واشر
نام قطعهتوضیحات
نام قطعه:تراست واشر
کمپرسور های Semi-Hermetic:50 تن 8 سیلندر پیستون 68 - 50 تن 8 سیلندر دیسکاس پیستون 68 - 60 تن 8 سیلندر پیستون 74.5 - 60 تن 8 سیلندر دیسکاس پیستون 74.5
برند:DWM Copeland