خوش آمدید

سوپاپ دیسشارژ

سوپاپ دیسشارژ
نام قطعهتوضیحات
نام قطعه:سوپاپ دیسشارژ
کمپرسور های Semi-Hermetic:20 تن 4 سیلندر پیستون 64 - 25 تن 4 سیلندر پیستون 68 - 30 تن 6 سیلندر پیستون 64 - 35 تن 6 سیلندر پیستون 68 - 50 تن 8 سیلندر پیستون 68
برند:DWM Copeland