خوش آمدید

سوپاپ ساکشن

سوپاپ ساکشن
نام قطعهتوضیحات
نام قطعه:سوپاپ ساکشن
کمپرسور های Semi-Hermetic:20 تن 4 سیلندر پیستون 64 - 30 تن 6 سیلندر پیستون 64
برند:DWM Copeland