خوش آمدید

سوپاپ ساکشن

سوپاپ ساکشن
نام قطعهتوضیحات
نام قطعه:سوپاپ ساکشن
کمپرسور های Semi-Hermetic:25 تن 4 سیلندر پیستون 68 - 35 تن 6 سیلندر پیستون 68 - 50 تن 8 سیلندر پیستون 68
برند:DWM Copeland