خوش آمدید

صفحه والو پلیت

صفحه والو پلیت
نام قطعهتوضیحات
نام قطعه:صفحه والو پلیت
کمپرسور های Semi-Hermetic:30 تن 4 سیلندر پیستون 74.5 - 40 تن 6 سیلندر پیستون 74.5 - 60 تن 8 سیلندر پیستون 74.5
برند:DWM Copeland