خوش آمدید

صفحه والو پلیت

صفحه والو پلیت
نام قطعهتوضیحات
نام قطعه:صفحه والو پلیت
کمپرسور های Semi-Hermetic:25 تن 4 سیلندر پیستون 68 - 35 تن 6 سیلندر پیستون 68 - 50 تن 8 سیلندر پیستون 68