خوش آمدید

(14)-D 63.5

(14)-D 63.5
نام قطعهتوضیحات
نام قطعه:پیستون و رینگ و گژنپین
کمپرسور های Semi-Hermetic:20 تن 4 سیلندر دیسکاس پیستون 64 - 30 تن 6 سیلندر دیسکاس پیستون 64
برند:DWM Copeland
قطر پیستون:Ø 64
کورس پیستون:14
قطر گژنپین:19