خوش آمدید

(16)-60

(16)-60
نام قطعهتوضیحات
نام قطعه:پیستون و رینگ و گژنپین
کمپرسور های Semi-Hermetic:5/5 تن 2 سیلندر پیستون 60 D2S
برند:DWM Copeland
قطر پیستون:Ø 60
کورس پیستون:16
قطر گژنپین:19