خوش آمدید

(16)-67

(16)-67
نام قطعهتوضیحات
نام قطعه:پیستون و رینگ و گژنپین
کمپرسور های Semi-Hermetic:7/5 تن 2 سیلندر پیستون 67 DMR
برند:DWM Copeland
قطر پیستون:Ø 67
کورس پیستون:16
قطر گژنپین:19