خوش آمدید

(17)-63.5

(17)-63.5
نام قطعهتوضیحات
نام قطعه:پیستون و رینگ و گژنپین
کمپرسور های Semi-Hermetic:5 تن 2 سیلندر دیسکاس پیستون 63/5 D2D - 7/5 تن 2 سیلندر دیسکاس پیستون 63/5 D2D
برند:DWM Copeland
قطر پیستون:Ø 63.5
کورس پیستون:17
قطر گژنپین:19