خوش آمدید

(17)-74.40

(17)-74.40
نام قطعهتوضیحات
نام قطعه:پیستون و رینگ و گژنپین
کمپرسور های Semi-Hermetic:30 تن 4 سیلندر پیستون 74.5 - 40 تن 6 سیلندر پیستون 74.5 - 60 تن 8 سیلندر پیستون 74.5
برند:DWM Copeland
قطر پیستون:Ø 74.5
کورس پیستون:17.3
قطر گژنپین:19