خوش آمدید

(17.5)-D68

(17.5)-D68
نام قطعهتوضیحات
نام قطعه:پیستون و رینگ و گژنپین
کمپرسور های Semi-Hermetic:25 تن 4 سیلندر دیسکاس پیستون 68 - 35 تن 6 سیلندر دیسکاس پیستون 68 - 50 تن 8 سیلندر دیسکاس پیستون 68
برند:DWM Copeland
قطر پیستون:Ø 68
کورس پیستون:17.5
قطر گژنپین:19