خوش آمدید

(18)-62

(18)-62
نام قطعهتوضیحات
نام قطعه:پیستون و رینگ و گژنپین
کمپرسور های Semi-Hermetic:15 تن 3 سیلندر دیسکاس پیستون 62 D3D - 15 تن 3 سیلندر پیستون 62 D3S
برند:DWM Copeland
قطر پیستون:Ø 62
کورس پیستون:18
قطر گژنپین:19