خوش آمدید

(21)-62

(21)-62
نام قطعهتوضیحات
نام قطعه:پیستون و رینگ و گژنپین
کمپرسور های Semi-Hermetic:4 تن 2 سیلندر پیستون 62 DL - 5 تن 2 سیلندر پیستون 62 DL
برند:DWM Copeland
قطر پیستون:Ø 62
کورس پیستون:21
قطر گژنپین:19