خوش آمدید

(24)-54

(24)-54
نام قطعهتوضیحات
نام قطعه:پیستون و رینگ و گژنپین
کمپرسور های Semi-Hermetic:3 تن 2 سیلندر پیستون 54 DL
برند:DWM Copeland
قطر پیستون:Ø 54
کورس پیستون:24
قطر گژنپین:19