خوش آمدید

(24)-60

(24)-60
نام قطعهتوضیحات
نام قطعه:پیستون و رینگ و گژنپین
کمپرسور های Semi-Hermetic:3 تن 2 سیلندر پیستون 60 D2S - 10 تن 3 سیلندر پیستون 60 D3S - 10 تن 3 سیلندر دیسکاس پیستون 60 D3D
برند:DWM Copeland
قطر پیستون:Ø 60
کورس پیستون:24
قطر گژنپین:19