خوش آمدید

03370

03370
نام قطعهتوضیحات
نام قطعه:توری ساکشن
نوع کمپرسور های Open-Type:2سیلندر آلمینیومی FKX30/235 - 2 سیلندر FX3 - 4 سیلندر آلمینیومی FKX40/470 - 4 سیلندر FX4 - 6 سیلندر آلمینیومی FKX50/830 - 4 سیلندر FX5
برند:GEA Bock