خوش آمدید

08247

08247
نام قطعهتوضیحات
نام قطعه:والو پلیت کامل
کمپرسور های Semi-Hermetic:4سیلندر 5 تن HG4/385-4 - 4سیلندر 10 تا 15 تن (HG4/465-4(s
برند:GEA Bock