خوش آمدید

08425

08425
نام قطعهتوضیحات
نام قطعه:هیتر روغن
کمپرسور های Semi-Hermetic:4سیلندر 5 تن HG4/385-4 - 4سیلندر 10 تا 15 تن (HG4/465-4(s - 4سیلندر 15 تا 20 تن (HG4/555-4(s - 4سیلندر 15 تا 20 تن (HG4/650-4(s
نوع کمپرسور های Open-Type:4 سیلندر FX4 - 4 سیلندر FX5
برند:GEA Bock