خوش آمدید

08913

08913
نام قطعهتوضیحات
نام قطعه:واشر کامل
کمپرسور های Semi-Hermetic:4سیلندر 5 تا 7/5 تن (HG4/310-4(s - 4سیلندر 5 تن HG4/385-4 - 4سیلندر 10 تا 15 تن (HG4/465-4(s - 4سیلندر 15 تا 20 تن (HG4/555-4(s - 4سیلندر 15 تا 20 تن (HG4/650-4(s
برند:GEA Bock