خوش آمدید

1CCM130

1CCM130
نام قطعهتوضیحات
نام قطعه:واشر کامل
کمپرسور های Semi-Hermetic:4سیلندر H35/H401CS - 4سیلندر H35/H451CC
برند:Dorin