خوش آمدید

1CCM131

نام قطعهتوضیحات
نام قطعه:واشر کامل
کمپرسور های Semi-Hermetic:4سیلندر H35/H451CS - 4سیلندر H35/H551CC
برند:Dorin