خوش آمدید

1CCM132

نام قطعهتوضیحات
نام قطعه:واشر کامل
کمپرسور های Semi-Hermetic:4سیلندر H35/H551CS - 4سیلندر H35/H701CC
برند:Dorin