خوش آمدید

1CCM134

نام قطعهتوضیحات
نام قطعه:واشر کامل
کمپرسور های Semi-Hermetic:4سیلندر H35/H751CS - 4سیلندر H35/H1002CC
برند:Dorin