خوش آمدید

1CCM142

1CCM142
نام قطعهتوضیحات
نام قطعه:واشر کامل
کمپرسور های Semi-Hermetic:4سیلندر H41/H851CS - 4 سیلندر H41/H1201CC - 4سیلندر H41/H1001CS - 4سیلندر H41/H1501CC
برند:Dorin