خوش آمدید

1CCM144

توضیحات
کمپرسور های Semi-Hermetic:4سیلندر H41/H1501CS - 4سیلندر H41/H2001CC - 4سیلندر H41/H1601CS - 4سیلندر H41/H2201CC
برند:Dorin