خوش آمدید

1CCM161

نام قطعهتوضیحات
نام قطعه:واشر کامل
کمپرسور های Semi-Hermetic:2سیلندر H11/H101CS - 2سیلندر H11/H151CC - 2سلیندر H11/H151CS - 2سیلندر H11/H181CC
برند:Dorin