خوش آمدید

1CCM170

1CCM170
نام قطعهتوضیحات
نام قطعه:واشر کامل
کمپرسور های Semi-Hermetic:2سیلندر H2/H290CS - 2سیلندر H2/300CC - 2سیلندر H2/300CS - 2سیلندر H2/H350CC - 2سیلندر H2/H350SB - 2سیلندر H2/H380CC - 2سیلندر H2/H380SB - 2سیلندر H2/H390CS
برند:Dorin