خوش آمدید

1CCM183

نام قطعهتوضیحات
نام قطعه:واشر کامل
کمپرسور های Semi-Hermetic:4سیلندر H5/H2000CS - 4سیلندر H5/H2500CC
برند:Dorin