خوش آمدید

1CCM184

نام قطعهتوضیحات
نام قطعه:واشر کامل
کمپرسور های Semi-Hermetic:6 سیلندر H6/H3000CS - 6 سیلندر H6/H3500CC
برند:Dorin