خوش آمدید

1CCM203

نام قطعهتوضیحات
نام قطعه:واشر کامل
کمپرسور های Semi-Hermetic:6 سیلندر H6/H3500CS - 6 سیلندر H6/H4000CC
برند:Dorin