خوش آمدید

1CCM205

نام قطعهتوضیحات
نام قطعه:واشر کامل
کمپرسور های Semi-Hermetic:6 سیلندر H6/H4500CS - 6 سیلندر H6/H5000CC
برند:Dorin