خوش آمدید

1CKJ028

1CKJ028
نام قطعهتوضیحات
نام قطعه:بوش ثابت و تراست واشر
کمپرسور های Semi-Hermetic:4سیلندر H35/H401CS - 4سیلندر H35/H451CC - 4سیلندر H35/H451CS - 4سیلندر H35/H551CC - 4سیلندر H35/H551CS - 4سیلندر H35/H701CC - 4سیلندر H35/H751CS - 4سیلندر H35/H1002CC
برند:Dorin