خوش آمدید

1CKJ029

1CKJ029
نام قطعهتوضیحات
نام قطعه:بوش ثابت و تراست واشر
کمپرسور های Semi-Hermetic:4سیلندر H41/H851CS - 4 سیلندر H41/H1201CC - 4سیلندر H41/H1001CS - 4سیلندر H41/H1501CC - 4سیلندر H41/H1501CS - 4سیلندر H41/H2001CC - 4سیلندر H41/H1601CS - 4سیلندر H41/H2201CC
برند:Dorin