خوش آمدید

1LKF030

1LKF030
نام قطعهتوضیحات
نام قطعه:اویل پمپ کامل
کمپرسور های Semi-Hermetic:4سیلندر H5/H2000CS - 4سیلندر H5/H2500CC - 4سیلندر H5/H2500CS - 4سیلندر H5/H3000CC - 4سیلندر H5/H2900CS
برند:Dorin