خوش آمدید

1MCDB73

1MCDB73
نام قطعهتوضیحات
نام قطعه:شاتون و پیستون کامل
کمپرسور های Semi-Hermetic:4سیلندر H35/H451CS - 4سیلندر H35/H551CC
برند:Dorin