خوش آمدید

1MCDB93

1MCDB93
نام قطعهتوضیحات
نام قطعه:شاتون و پیستون کامل
کمپرسور های Semi-Hermetic:2سیلندر H11/H221CS - 2سیلندر H11/H251CC
برند:Dorin