خوش آمدید

1PCB062

1PCB062
نام قطعهتوضیحات
نام قطعه:والو پلیت کامل
کمپرسور های Semi-Hermetic:2سیلندر H2/H290CS - 2سیلندر H2/300CC - 2سیلندر H2/300CS - 2سیلندر H2/H350CC - 2سیلندر H2/H350SB - 2سیلندر H2/H380CC - 2سیلندر H2/H380SB - 2سیلندر H2/H390CS
برند:Dorin