خوش آمدید

1PKP011

1PKP011
نام قطعهتوضیحات
نام قطعه:والو پلیت کامل
کمپرسور های Semi-Hermetic:2سلیندر H11/H151CS - 2سیلندر H11/H181CC
برند:Dorin