خوش آمدید

1PKP055

1PKP055
نام قطعهتوضیحات
نام قطعه:والو پلیت کامل
کمپرسور های Semi-Hermetic:4سیلندر H35/H401CS - 4سیلندر H35/H451CC
برند:Dorin