خوش آمدید

1PKP056

1PKP056
نام قطعهتوضیحات
نام قطعه:والو پلیت کامل
کمپرسور های Semi-Hermetic:4سیلندر H35/H451CS - 4سیلندر H35/H551CC
برند:Dorin