خوش آمدید

1PKP057

1PKP057
نام قطعهتوضیحات
نام قطعه:والو پلیت کامل
کمپرسور های Semi-Hermetic:4سیلندر H35/H551CS - 4سیلندر H35/H701CC
برند:Dorin