خوش آمدید

1PKP059

1PKP059
نام قطعهتوضیحات
نام قطعه:والو پلیت کامل
کمپرسور های Semi-Hermetic:4سیلندر H35/H751CS - 4سیلندر H35/H1002CC
برند:Dorin