خوش آمدید

1PKP065

1PKP065
نام قطعهتوضیحات
نام قطعه:والو پلیت کامل
کمپرسور های Semi-Hermetic:6 سیلندر H6/H3000CS
برند:Dorin