خوش آمدید

1PKP066

1PKP066
نام قطعهتوضیحات
نام قطعه:والو پلیت کامل
کمپرسور های Semi-Hermetic:6 سیلندر H6/H3500CC
برند:Dorin