خوش آمدید

1PKP067

1PKP067
نام قطعهتوضیحات
نام قطعه:والو پلیت کامل
کمپرسور های Semi-Hermetic:6 سیلندر H6/H3500CS
برند:Dorin