خوش آمدید

1PKP068

1PKP068
نام قطعهتوضیحات
نام قطعه:والو پلیت کامل
کمپرسور های Semi-Hermetic:4سیلندر H5/H3000CC
برند:Dorin