خوش آمدید

1PKP076

1PKP076
نام قطعهتوضیحات
نام قطعه:والو پلیت کامل
کمپرسور های Semi-Hermetic:4سیلندر H5/H2900CS
برند:Dorin