خوش آمدید

1PKP083

1PKP083
نام قطعهتوضیحات
نام قطعه:والو پلیت کامل
کمپرسور های Semi-Hermetic:4سیلندر H41/H851CS - 4سیلندر H41/H1001CS
برند:Dorin